Yaratıcı drama nedir?

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vb tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama hemen her yaş grubuna yönelik her mekanda uygulanabilir. Bir grup etkinliğidir ve katılımcıları merkeze alır.

Eğitimde Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama öğrenmenin önemli bir yoludur. Yaratıcı drama eğitimine okul öncesi dönemden itibaren başlanabilir. Çocukların yaşantılarından yola çıkılarak uygulanan bu yöntemle çocuk hem keyif alır hem de öğrendiklerini kalıcı hale getirir. Eğitimde yaratıcı drama çalışmaları oyunculuk eğitimi olarak düşünülmemelidir. Drama etkinliklerinde seyirci için oyun hazırlanmaz. Çalışmalar sırasında özel bir mekan veya materyale ihtiyaç yoktur. Eğitimde drama çalışmalarında öğrencinin ne söyleyeceği değil, neyi nasıl söylediği anlam taşır. Dramada sonuç değil süreç önemlidir.

Eğitimde drama çocukların;